Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket eden UEDAŞ, Sıfır Atık Belgesi aldı.

Sıfır Atık Belgesi ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanması hedefleniyor.

Atıkların ekonomik değeri olan bir hammadde olarak değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için geri dönüşümünün sağlanması, yeşil ve çevreci bir şirket temasının yanında kaynak kullanımın azaltılması, varlıkların yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarına dikkat çekiliyor.

Belge, atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan, hedef doğrultusunda yapılan çalışmaların belirlenen hedeflere ulaşılması sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlara 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde veriliyor.

Bu çerçevede Temel Seviye Belgesini alan UEDAŞ ilerleyen süreçte gümüş, altın ve platin seviyelerine ulaşmayı hedefliyor.