Yazar Sadettin Özçelik tarafından hazırlanan Dede Korkut-Günbed Yazması-Kazan Bey Oğuznamesi adlı eser Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Birçok önemli kitabı olan yazar Sadettin Özçelik, son olarak ‘Dede Korkut-Günbed Yazması-Kazan Bey Oğuznamesi’ isimli bir kitaba imza attı. Dede Korkut Oğuznamelerinin Günbed yazması metni üzerine hazırlanmış olan eser; Giriş, Notlar, İnceleme, Metin, Dil İçi Çeviri, Dizin ve Özel Adlar Dizini bölümlerinden oluşuyor.

Giriş bölümünde Dede Korkut Oğuznamelerinin bulunuşu ve yazmaların metinleri üzerine yapılmış kitap yayınları hakkında bilgi veriliyor. Bu bölümde ayrıca genel anlamda varlığı bilinen Oğuzname yazmaları üzerine ve özelde ise Günbed yazması üzerine değerlendirmeler yer alıyor.

Notlar bölümü Günbed yazmasıyla ilgili bazı yazım ve okunma sorunlarına dikkat çekilerek birtakım tekliflere yer verilmiş olan notlar bulunurken, Dede Korkut Oğuznamelerinin diğer yazmaları üzerine de bazı yazım ve okunma sorunları ele alınarak okuma, anlam ve metin tamiri ile ilgili teklifler sunuluyor. İnceleme bölümünde belirli ve sınırlı konular ve yazım ele alınırken, konusuyla ilgili olarak yalnızca metinde harekelenmiş olan kelimelere değiniliyor. Azerbaycan Türkçesine işaret eden önemli ve karakteristik ses ve şekil bilgisi özelliklerini yansıtan örnekler gösteriliyor. Metin bölümü ise çift numaralı sayfada yazmanın fotoğrafı, tek numaralı sayfada ise metnin transkripsiyonu olacak şekilde hazırlanmış bulunuyor. Dil İçi Çeviri bölümünde üslubun korunması için metnin cümle yapılarına mümkün olduğunca müdahale edilmiyor. Dizin bölümünde ise Günbed yazmasının söz varlığı tespit edilmiş. Özel Adlar Dizini’nde tanımlar kısa tutulmaya çalışılarak, gerekli durumlarda kısa ansiklopedik bilgilere de yer veriliyor.