Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son yayınladığı bültende Dzgyo paylarında yapılan işlemler sebebiyle üç kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK Bülteninde ŞU ifadelere yer verildi.

"Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve 
Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı 
uygulanmasına karar verilmiştir."