İP Lideri Akşener, Abdülhamit düşmanlığını bağıra bağıra haykırdı meclis kürsüsünden. Ne dediğini bilmeyen şak şakçıların çoğu da alkış tuttu. 

Dün gerçekleşen parti meclisi toplantısında konuşma yapan İP Lideri Akşener, Abdülhamit Hanı deviren İttiat ve Terakki mensuplarının kullandığı sloganı kürsüden söyledi. 1908 yılında sultanı tahtan indiren terakkiciler, bu sloganla yola çıkmıştı. 1908 yılında tahtan inen ve sürgün edilen Abdülhamit Han'ın arkasında eğlenceler düzenlenmişti. o dönem Osmanlı'nın sınırları Afrika'dan ekvator çizgisine Adiriyatik Deniz'inden, Hint Okyanusuna kadar uzanıyor. İtaar ve Terakki'nin iktidara gelmesinin ardından ilk on yıl sonra, şu an bulunduğumuz sınırlar kadar Anadolu toprağı elimizde kaldı ve oda işgale uğradı.

Meral Akşener'in Osmanlı düşmanlığı dün tescillenmiş oldu. GEZİ eylemlerine katılanları özgürlğk savaşcısı ilan etti. Geziciler "zulum 1453'te başladı" diyenlerdi. Akşener safını belli etti. Abdülhamit düşmanı olduğunu ittaatçilerin yanında olduğu mesajıyla gösterdi. 

İyi Parti logosunda bulunan Osmanlı boylarının işaretini bugün yarın kaldırması lazım, zira İtaatçiler Osmanlı'dan kalan hiç bir alameti sevmez.