Eyüpsultan Belediyesi ilçe sınırları içerisinde GES kurduruyor. 

İstanbul Eyüspultan Ağaçlı mahallesi sınırları içerisinde 10 yıllık işletme hakkı verilerek GES kurduracak.

Belediye Başkanlığı, Ağaçlı Mahallesi 626 parsel üzerinde 10 yıl süreli gelir paylaşımı modeli şe Güneş Enerjisinde Elektrik Üretim Santrali (GES) yapım ihalesi yapacak. GES ihalesi 10 yıl süre ile işletilmesi ve bu sürenin sonunda kullanılabilir ve işler şekilde belediyeye devredilmesi işleri için kapalı teklif usulüyle ihale yapacak. 

GES kurulumu için 72.450.000 lira muhammen bedel belirlendi. İstekliler ihaleye girerken bu bedel üzerinden 2.173.500 lira geçici teminat vermek zorunda olacaklar. İhaleye girecek olan firmalardan, bu iş modeliyle, 4,7MW AC kurulu gücünün minimum %70’i oranında iş bitirmiş olmaları ve bunu belgelendirmeleri istenecek. 

belediye

İhale 20 Nisan 2022 günü saat 10.30’da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak. 

İhale evrakı, Eyüpsultan Belediyesi İşletme Müdürlüğünde, mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilecek ve 2.500 lira karşılığında aynı yerden satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Eyüpsultan Belediyesi İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.