Döviz kurlarındaki ani yükseliş zamları peş peşe getirdi. Türk Lirası'nın kısa vadede hızlı değer kaybı üretimden, satın almaya her alanda fiyatları değiştirdi. Ekonomik kriz olarak görülen bu dönemin dahada ağırlaşması durumunda Anayasa 119. maddesi açık. Peki OHAL ilan edilecek mi?

ANAYASA NE DİYOR?

MADDE 119. – Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

19. maddeye göre,

1- Doğal afet
2- Salgın hastalık
3- Ekonomik bunalım

 4- Bakanlar Kurulu'nun dayandığı madde ise Anayasa'nın 120 maddesindeki, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı.

ANAYASA 120'nci madde şöyle: – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

TÜRKİYE'DE Kİ EKONOMİK KRİZ AĞIR MI?

Artan fiyatlar ve enflasyon ekonomiyi zorlaştırıyor. TCMB her gün dövize anlık müdahale ediyor. Yılbaşında asgari ücret zammı ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler bekleniyor. Ancak pahalılığın artması devam etmesi durumunda önümüzde ki süreçte OHAL beklentisi başlanabilir. Hükümet her fırsatta asla OHAL kararı alınmayacağını vurguluyor. 

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız hukuk profesörleri ağır ekonomik bunalımın OHAL sebebi olabileceğinin altını çiziyor. Bugün döviz kurlarının satın alınabilir düzeyde olduğunu belirten hukukçular yeni yıl sonrası oluşacak yeni piyasaların beklentileri satın almaya başladığını eğer aksi bir durumda daha derin bir krizin başlayacağı sinyalini veriyor. Bu durumda devletin OHAL ilan etme yetkisinin elinde olduğunu belirtilerek, sürenin 6 ayı geçemeyeceğinin altı çiziliyor. 

Aralık ayının ikinci on günlük diliminde hemen hemen tüm ürünlere yüzde 40'ın üzerinde zam uygulandı.