Dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklugunun  gelişimini önleme

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)  ergenlik ve yetişkinlikte devam edebilen  bozukluktur . Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin  temel özelliği , çocukların işleyişini ve gelişimini engelleyen kalıcı bir dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-dürtüsellik örüntüsü olmasıdır . dikkatsizlik , kolay dikkati dağıtma, okul ödevlerinde sık sık hata yapma, materyalleri düzenli tutma ve mevcut zamanı yönetmede güçlüklerle kendini gösterir.

hiperaktivite , anlarda ve uygunsuz durumlarda ortaya çıkan aşırı motor aktivite, aşırı kıpırdama ve önemli bir hareketlilik anlamına gelir. Hiperaktif çocuklar genellikle sandalyelerinde kıpırdanırlar, masalarından kalkarlar, huzursuzdurlar ve sessizce oynamakta zorlanırlar. dürtüsellik, diğer taraftan, biz kasıt olmadan, acele yürütülmektedir ve bazen çocuk veya ergen için tehlikeli olabilir eylemlerin varlığını kastediyorum. Bu dürtüsellik, hem hemen ödüllendirilme arzusunu hem de hazzı geciktirememeyi yansıtabilir. Dürtüsel davranışlar, konuşmada sürekli kesintileri, başkaları konuşmayı bitirmeden cevaplar vermeyi ve sonuçları düşünmeden karar vermeyi içerir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BELİRTİSİ

 Çocukların enerji dolu, dürtüsel (eylemlerinin sonucunu düşünmeden hareket eden) ve dikkatsiz olmaları normaldir. Aynı zorluklar, iş, taahhütler ve günlük yaşamın sorunlarıyla bunalmış, ne yaptıklarına ve nasıl yaptıklarına dair aktif bir farkındalık sağlayamayan yetişkinlerde de bulunabilir. Bununla birlikte, bazı çocuklar ve ergenler için aktivite düzeyi, dürtüsellik ve dikkati kontrol etmedeki zorluklar o kadar yaygındır ki, toplumun taleplerine ayak uydurmalarını engeller.DEHB'li çocuklar o kadar dürtüsellik ve aktivite sergilerler ki, yerinde duramazlar, sürekli tedirgin olurlar, dinlemeleri gerektiğinde konuşurlar, konuşmaları keserler, bir işi tamamlayamazlar, konuşulduğunda dinlemiyor gibi görünürler ve dikkatsizlikleri nedeniyle sürekli olarak nesneleri kaybederler. Bazen dürtüsellikleri nedeniyle incinme riskiyle karşı karşıya kalırlar, sınıfta uzun süre oturamazlar ve dikkatsizlikleri öğrenme güçlüğüne neden olabilir. Duygusal olarak kararsızdırlar, duygularını pek kontrol edemezler. Yetişkin olduklarında, problem yaşamaya devam ederler. Bir işi sürdürmekte zorlanıyorlar, sık sık trafik kazası geçiriyorlar,Bu çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin yaşamlarının sosyal, eğitimsel, bilişsel ve aile alanlarında çeşitli cephelerde tehlikeye atılması çok muhtemeldir. Bu süreçte lisansı psikoloji olan bir psikologdan destek alınması önemlidir .

Önleme

DEHB önlenemezken, semptomlarının etkisini azaltmanın yolları vardır. Örneğin, DEHB’li çocukların ebeveynleri ve bakıcıları şunları yapabilir:

Net sınırlar ve beklenen davranışlar oluşturun

Yatma zamanı da dahil olmak üzere sabit rutinlere bağlı kalın

Çocuğu olumlu davranış gösterdiği ve takip etmesi kolay olması gereken talimatları takip ettiği için ödüllendirin.

Çocuğun olumlu davranışları olduğunu göstermek için bir masaya yapıştırmak için çıkartmalar kullanın; bu, haftanın kaydını tutmak, böylece bir ödül kazanabilir

Çocuğun davranışları hakkında bilgi edinin ve sinir bozucu bir duruma müdahale edin. Bu, aşırı heyecanlanmanıza neden oluyorsa, arkadaşlarınızla oyun oynama sürenizi sınırlamayı içerebilir.

Çocuğa bakan diğer kişilerle, örneğin öğretmenlerle, gereken ek desteğin sağlandığından emin olmak için konuşun. . INSTAGRAM : 1stajer_.psikolog