BİR TEMENNİ.
Yarrab.
Bize güzel gören, güzel düşünen, güzel tebliğ eden, insanlara tepeden bakmayan, tevazu abidesi olan, haksızlık yapmayan, mazlumdan yana zalime başkaldıran, cevval ve enerjik, idarecilikte istidadı / yeteneği olan,
İslâmı ve mukaddes olan üstün değerleri dert ve dâvâ edinen üstün karakter sahibi ötekileştirmeyen, söylediğini pratik hayatında yaşayan idareciler ve başkanlar nasib-i müyesser eyle Ya İlahiii... 
Amin de dûâya ortak ol kurban.

🌑
BİR DUA
Adaleti, hakk ve hukuku ayağa kaldırmak milyonların inkılaba kalkması bir kişinin ayağa (!?) kalkmasıyla başlar!...
 Ey aktif iyi insanlar nerdesiniz!...
Önden buyrun ey sadikunlar / öncüler / önderler / başkanlar !...
Sıhhat, afiyet, huzur ve barış ortamında ömrünüzün kurban, ahiretinizin bayram olması niyazıyla ve de nice bayram tadında hakiki bayramlara şahsınız, aileniz, akraba, eş -dostlarınızla erişmeniz, şu alemde zuhur eden zulüm, katliam, her nev'i kötülüğün, felaketin, afetin bertaraf olması, hakkın, hakikatin,  huzurun, sulhün ikame olması dileğiyle
 Allah’ın kudret ve kuvvet elinin üzerinize olmasını niyaz ederiz…
                                  
🌑
BİR ARZU
* Katil ve zalim siyonistlerin gargad ağaçlarının arkasında tiir tir titrediği günlerin yakın olması niyazıyla.⁉️
Ey Melikimiz, malikimiz, xalıqımız ma'budumuz ve hayyul qayyum olan Rabbimiz...
Ey Kudûsün, mescidi eqsanın ve âlemlerin yegane rabbi.
Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi. Eserleri/ayetleriyle gözede gönülede yakın, her şeye kadir olan yüce Rabbim; bayramınızı kutlu neslimizi umutlu ömrümüzü mübarek eyle...
Şarkın büyük sultanı Selahaddine ve tüm Ceddimize Rahmet ve mağfiret buyur.
Amin...
Abidin Dursun.