25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 30 Ağustos’ta Türk milletinin acıyla dolu bir sürece, zihni ve fiziki geri çekilme sürecine son verdiğini belirterek, milletin ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Genel Başkan Recep Konuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Tarihin akışı içinde bazı özel günlerin milletlerin hayatında kırılma anı yaşandığını ifade eden Başkan Recep Konuk, “O günlerde bir milletin ya yıldızı parlar, yolu açılır, vatanın ufku aydınlanır ya da vatanın üstüne karanlık çöker, millet var olma iddiasını kaybeder, vatan kaosa sürüklenir, ana baba evlatlarından, eş dost akraba birbirlerinden ayrı düşer. 30 Ağustos 1922’de milletimiz için o kırılma anlarından biriydi. Zafer ile mağlubiyet arasındaki çizginin millet hayatımız için gündüz ile gece kadar fark edeceği bir tarihi andı. O tarihi andan milletimiz zaferle çıkarak kendi yıldızını kendi parlattı, vatanın ufkunu aydınlattı, yolundaki engelleri temizleyerek kendi yolunu kendi açtı. Ana baba evlattan, kardeş kardeşten, eş dost akraba birbirlerinden ayrı düşmedi, milletimiz kuzeyiyle, güneyiyle, batısıyla doğusuyla bir ve bütün olarak tarihteki yolculuğuna zafer kazanmış, onurlu ve hür bir millet olarak devam etti. 30 Ağustos 1922 sadece Birinci Dünya Savaşı ile başlayan ve Anadolu’yu düşman çizmesinin kirletmesiyle devam eden bir geri çekilme sürecini sonlandırmakla kalmadı, iki buçuk asırlık akışın seyri de o gün değişti. Bu manada bizim milletimizin son sığınma noktası Anadolu ve Trakya’ya doğru başlayan ve istisnalar hariç yaklaşık iki buçuk asır süren çekilme sürecinin sona erip millet olarak sokulmak istediğimiz kalıbı kırdığımız gündür 30 Ağustos. 30 Ağustos’ta milletimiz bir ve bütün olarak hüzün ve acıyla dolu bir sürece, zihni ve fiziki geri çekilme sürecine son vermiştir” dedi.

Tarihi zaferin üzerinden bugün 99 yıl geçtiğini kaydeden Recep Konuk, “O tarihi zaferin hatıraları ve hatırlattıkları bugün de milletimizin hafızasında tazedir ve o tarihi gün sergilenen irade ve kararlılık bugün de dipdiridir. Millet olarak biz 99 yıl önce ne fikren, ne fiziken geri adım atmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. İstiklalden geri adım atmayız dedik, birliğimizden ve bütünlüğümüzden vazgeçmeyiz dedik. Anadolu ve Trakya’da kardeşlik hukukumuzdan, bir ve bütün yaşama kararlılığımızdan taviz vermeyiz dedik. 30 Ağustos millet olarak vatana sahip çıkma kudretini sergilediğimiz, zaferle sonuçlandırdığımız mücadelenin sonunda istikbalimizi yeni bir başlangıç ile şekillendirme kabiliyetini gösterdiğimiz ve en önemlisi de birlik imtihanını başarıyla verdiğimiz son büyük imtihan günümüzdü. Bugün o tarihi olayın yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos’ta millet olarak biz Anadolu’yu acı, kavga ve kaosun merkezi yapmaya çalışanlara inat, kardeşliğin, zenginliğin ve şefkatin coğrafyası yapmak için ilk ve en büyük adımı attık. Bu zaferle Türk milleti bir iddia ortaya koymuş ve o iddiasına tarihi bir imtihandan geçerek sahip çıkmıştır. Bu iddia, ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığıdır. Bu iddia Anadolu ve Trakya’da yaşayan tüm millet evlatlarının ortak gelecek hayali ve birlikte yaşama iradesini asla terk etmeyecekleri iddiasıdır. Bu iddia hür ve müreffeh Anadolu ve Trakya iddiasıdır. İrade ve kararlılığını can pahasına göstermiş, kudret ve kabiliyetlerini tarihin akışını değiştirerek ispatlamış ve tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini layıkıyla yapmış bir milletin evlatları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı başarıyla verecek, irade, kararlılık, kabiliyet ve kudrete dün olduğu gibi bugün de sahibiz” şeklinde konuştu.

Ülke çiftçisi olarak fiziki ve zihni geri çekilme sürecine 99 yıl önce nokta koyduklarını dile getiren Konuk, “99 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi rolünü kendisi belirleme kararlılığında bir milletiz. Bu milletin karakter ve iddiasını temsil eden üreticiler olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve tarlada da, ahırda da, ağılda da, sanayide de kimsenin karşısında ne psikolojik zeminde ne de pazarlarda geri adım atmama kararlılığındayız. Herkesle rekabet edebileceğimizi, herkesten daha kalitelisini ve daha iyisini üretebileceğimizi ispatlamış olmanın özgüveniyle bugün adımlarımızı dünya pazarlarında daha güçlü daha hızlı ve mutlaka ileriye doğru atıyoruz. Türk çiftçisi olarak biz 99 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediğimiz toprakları, şimdi de yabancı menşei ürünlere ezdirmemekte, sofralardaki, raflardaki, pazar tezgahlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki yerimizi korumakta kararlıyız. Çünkü biz şunu biliyoruz, oralardaki her kayıp istiklalimizden kayıptır. Oralardaki her kayıp 99 yıl önce kazandığımız zaferle kazandıklarımızdan kayıptır. Oralardaki her kayıp 99 yıl önce o zafer için mücadele verenlerin, fedakarlıklara katlananların bıraktığı mirasa sahip çıkamamaktır. Kimseden çekinmeden ve kimse ile rekabette geri adım atmadan milletimize refah yolculuğunda mevzi kazandırabilmek, istiklal ve istikbalimizi iktisadi başarılarla tahkim edebilmek için samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz de ilham kaynağımız milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade, kararlılık, kudret ve kabiliyettir. Bu duygu ve düşüncelerle, bize bu zaferi armağan eden Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tarihten geleceğe bir coşkun ırmak gibi akıp gelen milletimize bu yolculuğunda hürriyet ve istiklalini armağan eden aziz şehitlerimiz ile 99 yıl önce verdiğimiz tarihi imtihanı bu topraklarda yeniden veren ve tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek şehadet makamına ulaşan demokrasi şehitlerimizi, vatan için toprağa düşen şehit asker ve polislerimizi ve kirli saldırılarla kaybettiğimiz vatan evlatlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hürriyet ve istiklalin kazanılma şartlarını, o gün ortaya konan kudret, kabiliyet ve ortak iradeyi asla unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı ve o irade ile o kudret ve kabiliyetin nesilden nesile aktarılacak en kıymetli mirasımız olduğunu belirterek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” diye konuştu.