Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli yer tutan eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan eserlerin gelecek nesillere aktarılması için alanında uzman kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapmayı sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokolle düzenlenen “Kültür Varlıkları Koruma Eğitimi Çalıştayı” kapsamında, 9-11 Aralık 2021 tarihleri arasında personele yönelik düzenlenen eğitimler tamamlandı.

Başkent tarihi için üniversitelerle el ele

Çalıştay sonrası 3 gün boyunca hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimlerde; restorasyon, konservasyon ve kültür varlıklarının korunması, güçlendirilmesi ile bakımlarının yapılması konuları ele alındı.