ANKARA (İGFA) - Boşanma davalarında uzmanların tanık çocuklarla yaptıkları görüşme ve hazırladıkları sosyal inceleme raporları ile yetinilmeyerek mahkeme tarafından çocukların beyanına başvurulmasına karar verilmesi halinde artık Adli Görüşme Odaları kullanılabiliyor. Böylece çocuklar, anne babalan arasındaki olaylara ilişkin bilgi ve görgülerini duruşma ortamında anlatmak ve kimin yanında kalmak istedikleri gibi örseleyici sorulara alenen muhatap olmak durumunda kalmıyor.

AGO SAYISI 140’A ÇIKARILACAK

Özellikle çocuklar ve şiddet mağduru kadınların adli süreçte ve sonrasında haklarının daha etkin korunmasına yönelik faaliyetler, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hedefler arasında yer alıyor. Mağdur haklarının korunmasına yönelik daha önce atılan adımların bir devamı olarak Türkiye genelindeki adliyelerde kurulan 110 Adli Görüşme Odalarının sayısının 2021 yılı sonuna kadar 140’a çıkarılması öngörülüyor.

30 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK BEYANI AGO’LARDA ALINDI

2017 yılından bu yana 30 binin üzerinde çocuk beyanın uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar eşliğinde alındığı AGO’lar’da çocuklar, şüpheli ve sanıklarla yüz yüze gelmezken, ikincil örselenmelerinin önüne geçildi. Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesine 2019 yılında eklenen dördüncü fıkra ile birlikte tanık çocuk beyanlarının da AGO’larda alınabilmesine imkan tanındı. İşlenen ve çocuk tarafından tanık olunan suçun niteliği ve ağırlığı yanında çocuğun uzman desteğine duyduğu ihtiyaç gibi hususların dikkate alınması sağlandı.

Tarafların bulunmadığı özel bir ortamda uzmanlar tarafından yaşına uygun iletişim metotları kullanılarak dinlenen çocuk, tanık olduğu olayı baskı ve korku hissetmeden tüm gerçekliği ile anlatabiliyor. Bu durum sağlıklı bir tanık beyan deliline ulaşılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.