Pandemi sebebiyle başlatılan ve açık ceza infaz kurumlarına ayrılacak hükümlülerin izinli sayılmasına yönelik süreler yeniden uzatıldı.

Son olarak 31.03.2022 tarihinde biten izin süreleri bugün yapılan duyuru ile 2 (iki) ay daha uzatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."